Tel + 48 41 346 18 11

FIRMA

PRODUKTY

AKTUALNOŚĆI

NASZE MARKI

© 2015 KOSMED Sp. z o.o.  |  25-677 Kielce, ul. Łazy 30A

SKONTAKTUJ SIĘ

MyLab™ClassC - opis

Strona główna » Oferta » Ultrasonografy » MyLab™ClassC

MyLab Class C to system zapewniający najwyższy poziom obrazowania ultrasonograficznego, a zdumiewające wyniki kliniczne otwierają nowe pola badawcze i nowe poziomy diagnozy.

MyLab Class C zapewnia niezawodną diagnozę, nieporównywalnie lepszą jakość obrazu w zakresie wysokich częstotliwości w porównaniu do konkurencji, a innowacyjne rozwiązania ergonomiczne doprowadziły do powstania kompaktowego systemu, łatwego do przemieszczania, pozwalając na umieszczenie go w każdym otoczeniu i dostosowanie go do każdego rodzaju środowiska.

MyLab Class C oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie łączności i zarządzania danymi, łączność bezprzewodowa.

 

MyLabClass C jest doskonałym rozwiązaniem mającym zastosowanie zarówno w echokardiografii jak i we wszystkich innych badań ultrasonograficznych (np. wersja radiologiczna, wersja kardiologiczna itp.)

 

Zastosowanie w badaniach:

·         jamy brzusznej, ginekologiczno -położniczych, urologicznych

·         małych narządów, tarczycy, sutka, mięśniowo –szkieletowych

·         naczyniowych i transkranialnych

·         pediatrycznych i neonatalnych

·         kardiologicznych, w tym przezprzełykowych (dorośli i dzieci)

·         z zastosowaniem kontrastów przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego

·         fuzja obrazów

 

 

 

 

TEI™  obrazowanie harmoniczne

Clips Archiving archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania).

X-View™  moduł zwiększający dokładność, eliminujący szumy i cienie obrazu. Moduł wykorzystuje analizę wielokierunkową sygnału.

M-View™  pełna sprzętowa analiza sygnału wysyłanego pod różnymi kątami (obrazowanie typu Compound Imaging tzw obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach)

TpView™  obrazowanie trapezowe i  rombowe

AutoGain™ automatyczna optymalizacja obrazu

V-Pan™  obrazowanie panoramiczne

X-Flow™  funkcja pozwalająca uzyskiwać bardzo precyzyjne obrazy naczyń. Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach.

RFQIMT - RFQAS  QIMT jest kolejną generacją pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym . QAS opierając się na technologii w czasie rzeczywistym oferuje niezwykłe narzędzie służące do oceny stanu sztywności tętnic.

X4D X3D  Niezwykła łatwość uzyskania rekonstrukcji i bardzo krótki czas badania. Organizacja interfejsu na  

dwóch różnych poziomach zaawansowania: Basic oraz Advanced.

Moduł ElaXto   Obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym, jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B w czasie rzeczywistym, mapowanie elastogramu w skali        szarości ikolorze, możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni.

Moduł CnTI™ - badania z zastosowaniem kontrastów przy użyciu niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego

Virtual Nawigator™  - System do fuzji obrazów (US & CT/MR/PET-CT), w pełni zintegrowany z MyLabTwice. Virtual  Nawigator dostępny jest nie tylko dla głowic dwuwymiarowych, ale teraz również i dla głowic wolumetrycznych, integrując dwie najnowocześniejsze technologie: fusion imaging oraz 3D/4D.

Wirtualna Biopsja pozwala śledzić procedury biopsji przezskórnej za pomocą dedykowanej igły dostarczanej z czujnikiem, który nakłada tor igły na obraz usg w czasie rzeczywistym.

MyLab Desk™  oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie obrazów nagranych w aparacie w formacie RawData, ich analiza (pomiary, raporty itp.). Oprogramowanie można zainstalować na komputerze klasy PC. MyLabDesk to odpowiedź firmy Esaote na potrzeby użytkowników dotyczące prostej i bezpośredniej metody archiwizacji, przeglądu, obróbki, przedstawiania i drukowania wyników z MyLab  na komputerze PC.

 

Rozbudowane oprogramowanie kardiologiczne z EKG, pomiarami, raportami oraz innymi opcjami takimi  jak :

Moduł Auto EF - Automatyczne obliczanie Frakcji Wyrzutowej

Moduł Compass M-Mode™  - anatomiczny M- Mode

Moduł TVM™ - Tissue Velocity Mapping  - Doppler tkankowy spektralny i kolorowy

Moduł Stress-Echo wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna

XStrain™ pomiar wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca

XStrain4D™ poprzez analizę standardowych projekcji serca automatycznie tworzony jest model objętościowy. Nie wymaga posiadania specjalnej głowicy wolumetrycznej.

 

 

Szeroki wybór głowic do wszystkich ultrasonografów ESAOTE o różnych parametrach technicznych i do różnych zastosowań.

•   Liniowe, wysokoczęstotliwościowe - do 18 MHz i aż 22MHz oraz głowica liniowa o długości czoła aż 100 mm

•   Sektorowe typu „phased array”

•   Przezprzełykowe dla dorosłych oraz dzieci

•   Convex i microconvex

•   Endovaginalne - kąt widzenia aż 200

•   Rektalna dwupłaszczyznowa z możliwością przystawki biopsyjnej

•   Wolumetryczne: liniowe, convex, endovaginalne

•   Sródoperacyjne - innowacyjna IOT umożliwia diagnostykę  z wykorzystaniem zaawansowanych technologii: obrazowanie kontrastowe, wykrywanie wolnych przepływów XFow, elastostografia ElaXto)

•   Laparoskopowe

•   Ołówkowe „ślepy Doppler”

•    Przystawki biopsyjne do głowic (wielorazowe i jednorazowe)

Charakterystyka ogólna:

·         monitor cyfrowy LCD 19 cali na ruchomym ramieniu, o wysokiej rozdzielczości

·         regulowane położenie konsoli w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz możliwość pochylania i obracania monitora zapewniają ergonomiczną pozycję osoby wykonującej badanie

·         ergonomicznie rozmieszczone najważniejsze elementy sterujące

·         ekran dotykowy o wysokiej jakości umieszczony w pobliżu najważniejszych obszarów roboczych pulpitu sterowania. Ekran dotykowy pozwala na wyraźną wizualizację wszystkich parametrów zależnych od    

         trybu i ich prostą zmianę jednym przyciśnięciem.

·         najwyższa technologia i innowacyjne funkcje: szeroki wybór ustawień i aplikacji (w zależności od wybranych przez Klienta opcji i zakresu badań), oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietami

          obliczeniowymi

·         łączność sieciowa i wymiana danych  - wewnętrzny system archiwizacji na dysku twardym, CD-RW/DVD, USB do obsługi pamięci typu Flash, możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego USB,  

         możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen Drive, możliwość wydrukowania raportów z badań bezpośrednio z aparatu , oprogramowanie umożliwiające pracę aparatu w sieciach LAN oraz  

         umożliwiające archiwizację obrazów w formatach kompatybilnych z formatami PC, możliwość eksportu obrazów i raportów w sieci LAN

Zaawansowane technologie do wszystkich zastosowań klinicznych: 

Głowice:

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

ZAPYTAJ O PRODUKT

WYŚLIJ ZAPYTANIE  
WYŚLIJ ZAPYTANIE