Tel + 48 41 346 18 11

FIRMA

PRODUKTY

AKTUALNOŚĆI

NASZE MARKI

© 2015 KOSMED Sp. z o.o.  |  25-677 Kielce, ul. Łazy 30A

SKONTAKTUJ SIĘ

MyLab™Six - opis

MyLabSix to unikalny interfejs użytkownika, inteligentne funkcje automatyzacji dające najwyższą jakość obrazowania oraz prostotę użytkowania.

 

Korzyści dla użytkownika:

• Komfortowa pozycja siedząca  

• Prawidłowa odległość od monitora

• Łatwy dostęp do panelu sterowania i głowic

• Uproszczony panel sterowania

• Ekran dotykowy

 

Mobilność MyLab Six bezpośrednio wpływa na wielofunkcyjność urządzenia. Łatwość transportu sprawia, że można go dostosować do różnych warunków klinicznych: to idealny wybór dla prywatnych gabinetów czy oddziałów szpitalnych.

 

Dzięki budowie modułowej MyLab Six  posiada szerokie możliwości wyboru rodzaju oprogramowania i rozbudowy o wiele opcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta i wykonywanych przez niego badań. Jest on doskonałym rozwiązaniem zarówno w echokardiografii jak i we wszystkich innych badaniach ultrasonograficznych.

 

Zastosowanie w badaniach:

• jamy brzusznej, ginekologiczno -położniczych, urologicznych

• małych narządów, tarczycy, sutka, mięśniowo –szkieletowych

• naczyniowych i transkranialnych

• pediatrycznych i neonatalnych

• kardiologicznych, w tym przezprzełykowych

 

TEI™  obrazowanie harmoniczne

Clips Archiving archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania).

X-View™ moduł zwiększający dokładność, eliminujący szumy i cienie obrazu. Moduł wykorzystuje analizę wielokierunkową sygnału.

M-View™   pełna sprzętowa analiza sygnału wysyłanego pod różnymi kątami (obrazowanie typu Compound Imaging tzw obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach)

TpView™  obrazowanie trapezowe i  rombowe

AutoGain™  automatyczna optymalizacja obrazu

V-Pan™ obrazowanie panoramiczne

X-Flow™  funkcja pozwalająca uzyskiwać bardzo precyzyjne obrazy naczyń. Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach.

RFQIMT jest kolejną generacją pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym

X4D X3D  Niezwykła łatwość uzyskania rekonstrukcji i bardzo krótki czas badania. Organizacja interfejsu na dwóch różnych poziomach zaawansowania: Basic oraz Advanced.

MyLab Desk™  oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie obrazów nagranych w aparacie w formacie RawData, ich analiza (pomiary, raporty itp.). Oprogramowanie można zainstalować na komputerze klasy PC. MyLabDesk to odpowiedź firmy Esaote na potrzeby użytkowników dotyczące prostej i bezpośredniej metody archiwizacji, przeglądu, obróbki, przedstawiania i drukowania wyników z MyLab  na komputerze PC.

 

Rozbudowane oprogramowanie kardiologiczne z EKG, pomiarami, raportami oraz innymi opcjami takimi   jak :

Moduł Auto EF - Automatyczne obliczanie Frakcji Wyrzutowej

Moduł Compass M-Mode™  - anatomiczny M- Mode

Moduł TVM™ - Tissue Velocity Mapping  - Doppler tkankowy spektralny i kolorowy

Moduł Stress-Echo wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna

 

 

 

Charakterystyka ogólna:

• monitor cyfrowy LCD 17  lub 19 cali panoramiczny najnowszej generacji, na ruchomym ramieniu, o wysokiej rozdzielczości, ze specjalną powłoką poprawiającą kontrast

• regulowane położenie konsoli w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz monitor na ruchomym ramieniu zapewniają ergonomiczną pozycję osoby wykonującej badanie

• ergonomicznie rozmieszczone najważniejsze elementy sterujące

• ekran dotykowy o wysokiej jakości umieszczony w pobliżu najważniejszych obszarów roboczych pulpitu sterowania. Ekran dotykowy pozwala na wyraźną wizualizację wszystkich parametrów zależnych od trybu i ich prostą zmianę jednym przyciśnięciem.

• najwyższa technologia i innowacyjne funkcje: szeroki wybór ustawień i aplikacji (w zależności od wybranych przez Klienta opcji i zakresu badań), oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietami obliczeniowymi

• łączność sieciowa i wymiana danych  - wewnętrzny system archiwizacji na dysku twardym, CD-RW/DVD, USB do obsługi pamięci typu Flash, możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego USB, możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen Drive, możliwość wydrukowania raportów z badań bezpośrednio z aparatu , oprogramowanie umożliwiające pracę aparatu w sieciach LAN oraz umożliwiające archiwizację obrazów w formatach kompatybilnych z formatami PC, możliwość eksportu obrazów i raportów w sieci LAN

• WiFi Wireless - łącznością bezprzewodowa WiFi, pozwala na łatwe, za pomocą jednego kliknięcia,  połączenie za pomocą sieci z innymi systemami i lokalną siecią

• eTouch pozwala użytkownikowi w łatwy sposób wprowadzić niestandardowe środowisko, w którym ustawienia osobiste, skomplikowane funkcje, adnotacje i pomiary mogą być łatwo tworzone i przywoływane podczas badania w postaci makr za pomoc jednego przycisku na panelu dotykowym

 

Szeroki wybór głowic do wszystkich ultrasonografów ESAOTE o różnych parametrach technicznych i do różnych zastosowań.

• Liniowe, wysokoczęstotliwościowe - do 18 MHz

• Sektorowe typu „phased array”

• Przezprzełykowe

• Convex i microconvex

• Endovaginalne - kąt widzenia aż 200

• Wolumetryczne

• Ołówkowe „ślepy Doppler”

• Przystawki biopsyjne do głowic

Zaawansowane technologie do wszystkich zastosowań klinicznych:

Głowice:

ZAPYTAJ O PRODUKT

WYŚLIJ ZAPYTANIE